Community Development Forums

ใบอนุญาตทำงานในประเ...
 
Notifications
Clear all
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
Group: Registered
Joined: October 28, 2021
New Member

About Me

Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร ... ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับคนต่างด้าว เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้

 

 

 

 

ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, การยื่นขอ Work Permit, รับทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ, บริษัทรับทำ Work Permit หรือ รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย ได้จากบทความ ที่นี่ไปพร้อมกัน

 

 

 

 

วีซ่า หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยว ทำงาน การเรียน เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

 

 

 

ใบอนุญาตทำงาน เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ Visa ทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรได้

 

 

 

 

ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง Single Window for Visa and Work Permit, เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit),

 

 

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, ขอใบอนุญาตทำงานขอเวิร์คเพอร์มิท และ มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit...

 

 

 

 

ป้ายกำกับ : ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, บริษัทรับทำ Work Permit, รับยื่น Work Permit

Location

Occupation

บริษัทรับทำ work permit
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments